torsdag 19. august 2010

Landart

Den 19 august gikk klassen vår sammen med 1. klassingene på design og håndverk til Godalen. Her fikk vi i oppgave å lage landart og ta bilder av det slik som den kjente Antonio gjorde. Det vil si og lage noe ut av ting som bare finnes ute i naturen. Gruppen min valgte å sette mange strå ned i sanden for å så lage mønster ut av det. Det ble mange fine resultater! her er noen av dem.


post signature1 kommentar: