mandag 21. mars 2011

Formal stilform

Hva er formal stilform?

Formal stilform er en av flere stilformer som blir brukt i blomsterdekoratør faget.
Mange synes at formal stilform er den vanskeligst stilformen å jobbe med.
Dette er fordi det helst ikke skal være mange sorter blomster i arbeidene, heller flere av samme sort og en må heller ikke leke for mye med detaljene for da kan det fort bli dekorativt.

Det skal være rett og klare linjer. Alle materialene skal komme like godt fram. De skal ikke kjempe om oppmerksomheten til en annen for hvert material du bruker har sitt preg. Så du skal bruke forskjellige blomster og materialer for å få frem det fine med hver enkelt blomst eller material du bruker. 


Her kan du se forskjellige formale buketter og dekorasjoner

post signature

1 kommentar: